mandag, april 30, 2012

Våre gale ledere


Idag så jeg tilfeldigvis en artikkel skrevet av eller annen AP-leder. For det meste synes jeg det er retorikk og politikken ville nok ikke vært særlig annerledes under noen annet stort parti, selvom det er premisset til artikkelen.

Det er likevel så mye galt, så mye uviten, og økonomisk ignoranse i denne artikkelen at det må kommenteres.

Her er artikkelen(bilde er en lenke):


Første sitatet starter slik:
" Da jeg var 17 år, brakk jeg en ryggvirvel. Legen sa jeg måtte regne med å bli sittende i rullestol resten av livet. "

Deretter følger den første falske problemstillingen opp:
" Min neste tanke var livsforsikring. Jeg måtte skaffe meg det. I hvert fall om jeg ikke ville bli frisk igjen."

Nå, Norge har hatt et sosialisert helsevesen i ganske lang tid. Hvorfor i huleste tenker en 17-åring på at de trenger forsikring ?

Forfatteren fortsetter så på denne tråden:
" Jeg kontaktet et forsikringsselskap, men beskjeden var klar. Med mitt sykdomsbildet ble det umulig å få tegnet noen forsikring. "

Dette fremstilles som et problem, men det er som å ringe pizzabudet for å få lyspærer.

Forsikringsselskapet skal forsikre deg imot uforutsette, framtidige uhell. Du kan ikke ringe dem og be dem om forsikring etter uhellet har inntruffet. Det er som å ringe forsikringsselskapet for brannforsikring etter huset ditt har brent ned. SÅ KLART KAN DU IKKE FÅ DET DA.

Da må du ringe til legen for å få hjelp med medisinske problemet.

Så kommer punchlinjen:
" Så takk gud for fellesskapet. "

Men det var jo nettopp under dette felleskapet(kodeord for velferdsstaten) at leger var så dyre at forfatteren måtte ringe etter forsikring. Hva slags triks er det forfatteren forsøker å få forbi oss ? Er dette alt de får for PR millionene ?
Det er de norske myndighetene som styrer legevesenet, som bare har 1 skole for å utdanne leger og med enorme begrensninger slik at flere hundre norske studenter må rømme til Polen og Øst-Europa for en like god utdanning som leger og kompetente mennesker forsvinner fra samfunnet. Frivillig felleskap og tvungen felleskap er ikke like.

Samtidig sier hun sier takk gud imens nærmest 2000 stykker dør årlig under det sosialistiske helsevesenet bare pga. feil alene!

De mest bisarre uttalelsene kommer så litt etter:
" Det er lett å ta jobben du har for gitt, den månedlige lønna, den fribilletten vi har for å ha barna våre i skolen eller hos legen. Ute i verden er det utrygt. Altfor mange unge går ledige i Europa."

Ja, i Europa går folk arbeidsledige fordi nettopp har den samme velferdsstaten med høye skatter,reguleringer og sentralbank fiat-penger som skaper gjentakende bobler. Altfor mange går arbeidsledige og de sørlige myndighetene må slutte ødelegge for entreprenører som ønsker å opprette arbeidsplasser. Istede har de gått den andre veien og forsøkt å stimulere seg ut av krisen slik alle de store norske partiene foreslo i finanskrisen, og det har bare ført dem ut i større problemer.

"Liv går tapt i Syria. Det kriges fortsatt i Afghanistan.
 "

Dette er helt utrolig! Ja, det kriges av denne regjeringen! Denne velferdsstaten og andre stater starter kriger i andre land, også forsøker hun utnytte dette som et skremsel argument for å gi dem mer makt ?

" For den økonomiske krisen i Europa er alvorlig, og kan også ramme landet vårt. "

Den vil ramme landet nettopp pga. politikken som dette partiet og forsåvidt nesten alle andre partier,har og ønsker å føre! Se mitt boligboble dokumentet for dette med en finanskrise i Norge.

" Vår viktigste livsforsikring, er det velferdssamfunnet vi lever i, der vi tar vare på hverandre. Sammen. Også de dagene vi trenger det mest, uansett hvor syk vi er eller hvor stor inntekt vi har. "

Den viktigste livsforsikringen en person kan ta er forsiktighet og framtidstenkning. Nemlig å forsikre seg før man skader seg og å spare før det inntreffer problemer. Med dagens økonomiske politikken som bare oppfordrer til gjeldsopptak, konsum og beskatter produktivt arbeid så hardt er det umulig.

Den neste viktigste livsforsikringen er familien og nærsamfunnet, og forfatteren antyder til det stadig vekk og prøver nesten late som "velferdsstaten" er en familie. Men det er ikke det. Familien er bygd på hierarkisk sammenkomst av forskjellige mennesker på frivillige basis, og på at det er rasjonelt for mennesker å samarbeide med hverandre. Velferdsstaten er basert på en ekspropriasjon av de produktive menneskene, som produserer godene som velferdsstaten så kan konsumere på en politisk måte.
Velferdsstaten kan ikke magisk få inn i eksistens mer enn det medlemmene av samfunnet kan produsere, og den må fortsatt ta stilling til at mennesker operer i en verden av begrensede ressurser og disse ressursene må allokeres til de forskjellige tingene mennesker trenger. Ved å straffe produktive mennesker reduserer den da simpelthen viljen til å produsere godene og dermed samfunnsoppbygningen vi er avhengige for alle varer/tjenester vi trenger.
Helsetjenester tilbudt igjennom velferdsstaten kan da ikke være uendelig, eller tilgjengelige for alle og må da rasjoneres på en eller annen måte. Når prismekanismen og markedskrefter er satt ut av spill må goder rasjoneres med dårligere tilbud, byråkrati og venting. Med prismekanismen vil et ytterligere press på et gode, skape profittmuligheter for å forbedre, forenkle og innoverere i fremstillingen av varen/tjenesten. Det er derfor den naturlige tendensen i en markedsøkonomi er fallende priser.

Begge disse tingene; individuell framsynthet og langsiktig tenkning samt familien og mellommenneskelige relasjoner svekkes ytterligere når staten tar over disse oppgavene og gjør disse egenskapene overflødig, eller en kostnad uten belønning.
Er du framsynt og langsikt tenkende under en velferdsstaten, må du betale igjennom skattesystemet for at alle andre ikke er det.
Ønsker du å sette din forsikring i dine medmennesker, så er ressursene dere overført til de som ikke forsøker å innrette seg slik og oppnå samarbeidsvilligheten av andre mennesker. Egoisme og ensomhet belønnes så og familieliv straffes.


Den konstante inflasjonen er ingen "trygg økonomisk styring" men heller oppskriften på en katastrofe. Det kan til og med sees i propaganda filmene regjeringen har produsert selv:Merket du hva som var galt med løsningen ? Liknet det ikke vel mye på årsaken til problemet ?

Det er hva "trygg økonomisk styring" betyr...gjeldsboble ? Da må vi bare ta på MER GJELD.

PS: Har ingen sympati for noen partier eller tro på deres ærlighet eller forståelse av problemet. Jeg vet dog at denne artikkelen var full av tull, selvom den sikkert vil appellere til tusenvis av økonomiske ignoramuser.

torsdag, april 26, 2012

Robert Wenzel sin tale til FED

Litt bakgrunn:
I tiden 2008-2009 forutså Robert Wenzel finanskrisen som var på vei og advarte mot den. To Federal Reserve ansatte produserte en presentasjon i 2004 om hvordan det ikke eksisterte en boligboble og brukte et sitat fra Robert Wenzel sin blogg som en latterliggjørelse av det motsatte synet:

The faulty analysis by Federal Reserve economists McCarthy and Peach may go down in financial history as the greatest forecasting error since Irving Fisher declared in 1929, just prior to the stock market crash, that stocks prices looked to be at a permanently high plateau. "

Etter å ha kritisert dem i 2011, og lagt det ut på bloggen sin og antakelig en hel masse e-poster fra ivrige støttere(meg, for eksempel hadde en utveksling med Peach) så inviterte de han for en forelesning.
Hvis man vet noe om det kvelende og dogmatiske keynesianske dominansen i akademia, det radikalt forskjellige synet på økonomi og politikk Robert Wenzel har, og ikke minst arrogansen til byråkrater og spesielt byråkrater ansatt i sentralbanker så er dette UHØRT. Det er ikke bare uhørt , men fantastisk.

Tatt fra Economicpolicyjournal.com :

My Speech Delivered at the New York Federal Reserve Bank

At the invitation of the New York Federal Reserve Bank, I spoke and had lunch in the bank's Liberty Room. Below are my prepared remarks.


Thank you very much for inviting me to speak here at the New York Federal Reserve Bank.

Intellectual discourse is, of course, extraordinarily valuable in reaching truth. In this sense, I welcome the opportunity to discuss my views on the economy and monetary policy and how they may differ with those of you here at the Fed.

That said, I suspect my views are so different from those of you here today that my comments will be a complete failure in convincing you to do what I believe should be done, which is to close down the entire Federal Reserve System

My views, I suspect, differ from beginning to end. From the proper methodology to be used in the science of economics, to the manner in which the macro-economy functions, to the role of the Federal Reserve, and to the accomplishments of the Federal Reserve, I stand here confused as to how you see the world so differently than I do.

I simply do not understand most of the thinking that goes on here at the Fed and I do not understand how this thinking can go on when in my view it smacks up against reality.

Please allow me to begin with methodology, I hold the view developed by such great economic thinkers as Ludwig von Mises, Friedrich Hayek and Murray Rothbard that there are no constants in the science of economics similar to those in the  physical sciences.

In the science of physics, we know that ice freezes at 32 degrees. We can predict with immense accuracy exactly how far a rocket ship will travel filled with 500 gallons of fuel. There is preciseness because there are constants, which do not change and upon which equations can be constructed..

There are no such constants in the field of economics since the science of economics deals with human action, which can change at any time. If potato prices remain the same for 10 weeks, it does not mean they will be the same the following day. I defy anyone in this room to provide me with a constant in the field of economics that has the same unchanging constancy that exists in the fields of physics or chemistry.

And yet, in paper after paper here at the Federal Reserve, I see equations built as though constants do exist. It is as if one were to assume a constant relationship existed between interest rates here and in Russia and throughout the world, and create equations based on this belief and then attempt to trade based on these equations. That was tried and the result was the blow up of the fund Long Term Capital Management, a blow up that resulted in high level meetings in this very building.

It is as if traders assumed a given default rate was constant for subprime mortgage paper and traded on that belief. Only to see it blow up in their faces, as it did,  again, with intense meetings being held in this very building.

Yet, the equations, assuming constants, continue to be published in papers throughout the Fed system. I scratch my head.

I also find curious the general belief in the Keynesian model of the economy that somehow results in the belief that demand drives the economy, rather than production. I look out at the world and see iPhones, iPads, microwave ovens, flat screen televisions, which suggest to me that it is production that boosts an economy. Without production of these things and millions of other items, where would we be? Yet, the Keynesians in this room will reply, “But you need demand to buy these products.” And I will reply, “Do you not believe in supply and demand? Do you not believe that products once made will adjust to a market clearing price?”

Further , I will argue that the price of the factors of production will adjust to prices at the consumer level and that thus the markets at all levels will clear. Again do you believe in supply and demand or not?

I scratch my head that somehow most of you on some academic level believe in the theory of supply and demand and how market setting prices result, but yet you deny them in your macro thinking about the economy.

You will argue with me that prices are sticky on the downside, especially labor prices and therefore that you must pump money to get the economy going. And,  I will look on in amazement as your fellow Keynesian brethren in the government create an environment  of sticky non-downward bending wages.

The economist  Robert Murphy reports that President  Herbert Hoover continually pressured businessmen to not lower wages.[1]

He quoted Hoover in a speech delivered to a group of businessmen:

In this country there has been a concerted and determined effort  on the part of government and business... to prevent any reduction in wages.

He then reports that FDR actually outdid Hoover by seeking to “raise wages rates rather than merely put a floor under them.”

I ask you, with presidents actively conducting policies that attempt to defy supply and demand and prop up wages, are you really surprised that wages were sticky downward during the Great Depression?

In present day America, the government focus has changed a bit. In the new focus, the government  attempts much more to prop up the unemployed by extended payments for not working. Is it really a surprise that unemployment is so high when you pay people not to work.? The 2010 Nobel Prize was awarded to economists for their studies which showed that, and I quote from the Noble press release announcing the award:

One conclusion is that more generous unemployment benefits give rise to higher unemployment and longer search times.[2]

Don’t you think it would make more sense to stop these policies which are a direct factor in causing unemployment, than to add to the mess and devalue the currency by printing more money?

I scratch my head that somehow your conclusions about unemployment are so different than mine  and that you call for the printing of money to boost “demand”. A call, I add, that since the founding of the Federal Reserve has resulted in an increase of the money supply by 12,230%.

I also must scratch my head at the view that the Federal Reserve should maintain a stable price level. What is wrong with having falling prices across the economy, like we now have in the computer sector, the flat screen television sector and the cell phone sector? Why, I ask, do you want stable prices? And, oh by the way, how’s that stable price thing going for you here at the Fed?

Since the start of the Fed, prices have increased at the consumer level by 2,241% [3]. that’s not me misspeaking, I will repeat, since the start of the Fed, prices have increased at the consumer level by 2,241%.

So you then might tell me that stable prices are only a secondary goal of the Federal Reserve and that your real goal is to prevent serious declines in the economy but, since the start of the Fed, there have been 18 recessions including the Great Depression and the most recent Great Recession. These downturns  have resulted in stock market crashes, tens of  millions of unemployed and untold business bankruptcies.

I scratch my head and wonder how you think the Fed is any type of success when all this has occurred.

I am especially confused, since Austrian business cycle theory (ABCT), developed by Mises, Hayek and Rothbard, has warned about all these things. According to ABCT, it is central bank money printing that causes the business cycle and, again you here at the Fed have certainly done that by increasing the money supply. Can you imagine the distortions in the economy caused by the Fed by this massive money printing?

According to ABCT, if you print money those sectors where the money goes  will boom, stop printing and those sectors will crash. Fed printing tends to find its way to Wall Street and other capital goods sectors first, thus it is no surprise to Austrian school economists that the crashes are most dramatic in these sectors, such as the stock market and real estate sectors. The economist Murray Rothbard in his book America’s Great Depression [4] went into painstaking detail outlining how the changes in money supply growth resulted in the Great Depression.

On a more personal level, as the recent crisis was developing here, I warned throughout the summer of 2008 of the impending crisis. On July 11, 2008 at EconomicPolicyJournal.com, I wrote[5]:

SUPER ALERT: Dramatic Slowdown In Money Supply Growth

After growing at near double digit rates for months, money growth has slowed dramatically. Annualized money growth over the last 3 months is only 5.2%. Over the last two months, there has been zero growth in the M2NSA money measure.

This is something that must be watched carefully. If such a dramatic slowdown continues, a severe recession is inevitable.

We have never seen such a dramatic change in money supply growth from a double digit climb to 5% growth. Does Bernanke have any clue as to what the hell he is doing?

On July 20, 2008, I wrote [6]:

I have previously noted that over the last two months money supply has been collapsing. M2NSA has gone from double digit growth to nearly zero growth .

A review of the credit situation appears worse. According to recent Fed data, for the 13 weeks ended June 25, bank credit (securities and loans) contracted at an annual rate of 7.9%.

There has been a minor blip up since June 25 in both credit growth and M2NSA, but the growth rates remain extremely slow.

If a dramatic turnaround in these numbers doesn't happen within the next few weeks, we are going to have to warn of a possible Great Depression style downturn.

Yet, just weeks before these warnings from me, Chairman Bernanke, while the money supply growth was crashing, had a decidedly much more optimistic outlook, In a speech on June 9, 2008, At the Federal Reserve Bank of Boston’s 53rd Annual Economic Conference [7], he said:


I would like to provide a brief update on the outlook for the economy and policy, beginning with the prospects for growth.  Despite the unwelcome rise in the unemployment rate that was reported last week, the recent incoming data, taken as a whole, have affected the outlook for economic activity and employment only modestly.  Indeed, although activity during the current quarter is likely to be weak, the risk that the economy has entered a substantial downturn appears to have diminished over the past month or so.  Over the remainder of 2008, the effects of monetary and fiscal stimulus, a gradual ebbing of the drag from residential construction, further progress in the repair of financial and credit markets, and still-solid demand from abroad should provide some offset to the headwinds that still face the economy.

I believe the Great Recession that followed is still fresh enough in our minds so it is not necessary to recount in detail as to whose forecast, mine or the chairman’s, was more accurate.  

I am also confused by many other policy making steps here at the Federal Reserve. There have been more changes in monetary policy direction during the Bernanke era then at any other time in the modern era of the Fed. Not under Arthur Burns, not under G. William Miller, not under Paul Volcker, not under Alan Greenspan  have there been so many dramatically shifting Fed monetary policy moves. Under Chairman Bernanke there have been significant changes in direction of the money supply growth FIVE different times. Thus, for me, I am not at all surprised at the current stop and go economy. The current erratic monetary policy makes it exceedingly difficult for businessmen to make any long term plans.  Indeed, in my own Daily Alert on the economy [8] I find it extremely difficult to give long term advice, when in short periods I have seen three month annualized M2 money growth go from near 20% to near zero, and then in another period see it go from 25% to 6% . [9]

I am also confused by many of the monetary programs instituted by Chairman Bernanke. For example, Operation Twist.

This is not the first time an Operation Twist was tried. an Operation Twist was tried in 1961, at the start of the Kennedy Administration [10] A paper [11] was written by three Federal Reserve economists in 2004 that, in part, examined the 1960's Operation Twist

Their conclusion (My bold):

A second well-known historical episode involving the attempted manipulation of the term structure was so-called Operation Twist.  Launched in early 1961 by the incoming Kennedy Administration, Operation Twist was intended to raise short-term rates (thereby promoting capital inflows and supporting the dollar) while lowering, or at least not raising, long-term rates. (Modigliani and Sutch 1966).... The two main actions of Operation Twist were the use of Federal Reserve open market operations and Treasury debt management operations..Operation Twist is widely viewed today as having been a failure, largely due to classic work by  Modigliani and Sutch....

However, Modigliani and Sutch also noted that Operation Twist was a relatively small operation, and, indeed, that over a slightly longer period the maturity of outstanding government debt rose significantly, rather than falling...Thus, Operation Twist does not seem to provide strong evidence in either direction as to the possible effects of changes in the composition of the central bank’s balance sheet....

We believe that our findings go some way to refuting the strong hypothesis that nonstandard policy actions, including quantitative easing and targeted asset purchases, cannot be successful in a modern industrial economy.  However, the effects of such policies remain quantitatively quite uncertain.  

One of the authors of this 2004 paper was Federal Reserve Chairman Bernanke. Thus, I have to ask, what the hell is Chairman Bernanke doing implementing such a program, since it is his paper that states it was a failure according to Modigliani, and his paper implies that a larger test would be required to determine true performance.

I ask, is the Chairman using the United States economy as a lab with Americans as the lab rats to test his intellectual curiosity about such things as Operation Twist?

Further, I am very confused by the response of Chairman Bernanke to questioning by Congressman Ron Paul. To a seemingly near off the cuff question by Congressman Paul on Federal Reserve money provided to the Watergate burglars, Chairman Bernanke contacted the Inspector General’s Office of the Federal Reserve and requested an investigation [12]. Yet, the congressman has regularly asked about the gold certificates held by the Federal Reserve [13] and whether the gold at Fort Knox backing up the certificates will be audited. Yet there have been no requests by the Chairman  to the Treasury for an audit of the gold.This I find very odd. The Chairman calls for a major investigation of what can only be an historical point of interest but fails to seek out any confirmation on a point that would be of vital interest to many present day Americans.

In this very building, deep in the underground vaults, sits billions of dollars of gold, held by the Federal Reserve  for foreign governments. The Federal Reserve gives regular tours of these vaults, even to school children. [14] Yet, America’s gold is off limits to seemingly everyone and has never been properly audited. Doesn’t that seem odd to you? If nothing else, does anyone at the Fed know the quality and fineness of the gold at Fort Knox?

In conclusion, it is my belief  that from start to finish  the Fed is a failure. I believe faulty methodology is used, I believe that  the justification for the Fed, to bring price and economic stability, has never been a success. I repeat, prices since the start of the Fed have climbed by 2,241% and there have been over the same period 18 recessions. No one seems to care at the Fed about the gold supposedly backing up the gold certificates on the Fed balance sheet. The emperor has no clothes.  Austrian Business cycle theorists are regularly ignored by the Fed, yet they have the best records with regard to spotting overall downturns, and further they specifically recognized the developing housing bubble. Let it not be forgotten that in 2004, two economists here at the New York Fed wrote a paper [15] denying there was a housing bubble. I responded to the paper [16] and wrote:

The faulty analysis by [these] Federal Reserve economists... may go down in financial history as the greatest forecasting error since Irving Fisher declared in 1929, just prior to the stock market crash, that stocks prices looked to be at a permanently high plateau.

Data released just yesterday, now show housing prices have crashed to  2002 levels. [17]

I will now give you more warnings about the economy.

The noose is tightening on your organization, vast amounts of money printing are now required to keep your manipulated economy afloat. It will ultimately result in huge price inflation, or,  if you stop printing, another massive economic crash will occur. There is no other way out.

Again, thank you for inviting me. You have prepared food, so I will not be rude, I will stay and eat.

Let’s have one good meal here. Let’s make it a feast. Then I ask you, I plead with you, I beg you all, walk out of here with me, never to come back. It’s the moral and ethical thing to do. Nothing good goes on in this place. Let’s lock the doors and leave the building to the spiders, moths and four-legged rats.


Footnotes

[1] http://www.amazon.com/Politically-Incorrect-Guide-Depression-Guides/dp/1596980966/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1335313972&sr=8-1

[2] http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2010/press.html

[3] ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/cpi/cpiai.txt

[4] http://www.amazon.com/Americas-Great-Depression-Murray-Rothbard/dp/146793481X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1335314537&sr=8-1

[5] http://www.economicpolicyjournal.com/2008/07/super-alert-dramatic-slowdown-in-money.html

[6] http://www.economicpolicyjournal.com/2008/07/alert-collapsing-credit.html

[7] http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20080609a.htm

[8] http://www.economicpolicyjournal.com/2009/04/announcing-epj-quarterly-economic.html

[9]http://www.economicpolicyjournal.com/2008/07/super-alert-dramatic-slowdown-in-money.html

[10] http://www.frbsf.org/publications/economics/letter/2011/el2011-13.html

[11] http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2004/200448/200448pap.pdf


[12] http://www.huffingtonpost.com/2012/04/03/federal-reserve-watergate-iraqi-weapons_n_1400645.html

[13] http://www.federalreserve.gov/releases/h41/Current/

[14] http://www.newyorkfed.org/aboutthefed/visiting.html

[15] http://fednewyork.org/research/epr/04v10n3/0412mcca.pdf

[16] http://www.economicpolicyjournal.com/2012/02/checkmate-new-york-fed-as-totally.html

[17] http://www.nytimes.com/2012/04/25/business/economy/survey-shows-us-home-prices-still-weak.html

søndag, april 01, 2012

En rapport om den norske boligboblen!David Lockert Lie har lagd en graf som oppsummerer boligboblen bedre enn noe annet. Hvis du ikke orker lese min rapport om boligmarkedet som ble lagt ut idag er dette alt man trenger å vite det. Boligmarkedet er drevet av såkalt "ekspansiv pengepolitikk", som ikke er annet enn pengetrykking i form av kreditt dirigert av Norges Bank. Med engang det stopper, som det må, så vil drømmer være knust og mange skjebner ødelagt.

Jeg lagde den egentlig for å informere familiemedlemmer og bekjente, men jeg deler jeg den gjerne med verden hvis den kan hjelpe noen unnslippe en økonomisk "holocaust" som er på vei.

Jeg arbeider nå videre med min rapport om en bankkrise og en rekke andre systematiske problemer så hvis dette er interessant kom gjerne tilbake!

Et Hefte Om Norges Boligboble

Har du spørsmål bare send meg en e-post på: økonomisknytt@gmail.com